Về chúng tôi

CHÚNG TÔI LÀ AI

Phương châm của chúng tôi là GOD CAN.

Hội thánh của chúng tôi đầy những người với những câu chuyện về cách họ đã đi đến cuối cùng của những gì họ có thể tự mình hoàn thành, và đã tìm thấy rằng Đức Chúa Trời có thể ở giữa những cuộc đấu tranh của họ. Chúng tôi tin rằng bạn cũng sẽ trải nghiệm điều đó.

Chúa có thể
Thế hệ tiếp theo

Đây là một nơi dành cho bạn bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình đức tin của mình.

Cho dù bạn đang đặt câu hỏi liệu Đức Chúa Trời có thật hay bạn đã kinh nghiệm sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời một cách cá nhân, chúng tôi hy vọng bạn thấy mình ở nhà ở đây và xem Đức Chúa Trời có thể thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào. Khi bạn ở đây, bạn sẽ được khích lệ qua lẽ thật Kinh Thánh được dạy với sự rõ ràng và tình yêu.

Chúa có thể

Chúng tôi coi trọng thế hệ tiếp theo.

Trọng tâm của chúng tôi là cung cấp nguồn lực cho các gia đình tại Gold Creek - hỗ trợ bạn nuôi dạy con cái từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành.

Thế hệ tiếp theo

Chúng tôi yêu khu phố của chúng tôi!

Chúng tôi là một nhà thờ sống để chia sẻ tình yêu và hy vọng của Chúa Giêsu với những người trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi là một không gian an toàn cho bất kỳ ai bước qua cánh cửa của chúng tôi và chúng tôi cố gắng trở thành sự phản ánh của những người trong cộng đồng của chúng tôi.