Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cập nhật: 3/14/2023

Các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") bao gồm tất cả các trao đổi giữa bạn ("người dùng") và chúng tôi ("Cộng đồng Gold Creek Nhà thờ") liên quan đến trang web ("Trang web") và Ứng dụng ("Ứng dụng") của Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek. Cả Trang web và Ứng dụng đều cung cấp các dịch vụ và hoạt động cho người dùng và có thể yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản bổ sung ảnh hưởng đến việc sử dụng của bạn. Bằng cách sử dụng và truy cập Trang Web và/hoặc Ứng Dụng, bạn đang đồng ý với các Điều khoản này khi chúng được cập nhật, sửa đổi hoặc sửa đổi theo thời gian.

 1. Thông tin chung về điều khoản

  Các Điều khoản được thể hiện trong thỏa thuận này giữa người dùng và Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek tạo nên toàn bộ thỏa thuận liên quan đến Trang web và Ứng dụng. Các điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa người dùng và Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek liên quan đến Trang web và Ứng dụng.

  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số này được tòa án có thẩm quyền xét thấy là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, Các điều khoản đó sẽ được loại trừ trong phạm vi không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó và tất cả các điều khoản khác Các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

  Các quyền của bạn theo các Điều khoản này là không thể chuyển nhượng. Để yêu cầu xóa tài khoản của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

 2. Mô tả các dịch vụ được cung cấp

  Các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web sẽ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một lượng dịch vụ đang phát triển và các tài nguyên miễn phí. Những tài nguyên này bao gồm cho, nội dung phát triển tâm linh, xem video, nội dung thông tin, tin tức và cập nhật, các công cụ khác, diễn đàn và nội dung được cá nhân hóa. Của bạn việc sử dụng Trang web và Ứng dụng có nghĩa là bạn đồng ý có thể nhận thông tin liên lạc nội bộ từ Hoa Kỳ dưới các hình thức bao gồm tin nhắn hành chính, thông báo dịch vụ và nhiều tin nhắn khác của Đăng ký. Việc sử dụng và truy cập Trang web và Ứng dụng có thể liên quan đến phí của bên thứ ba như thời gian phát sóng phí, phí nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc hiển thị và phân phối Thư. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản phí này.

 3. Thiết bị di động

  Chúng tôi cung cấp Trang web và Ứng dụng thông qua Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek và cho người dùng miễn phí, Nhưng phí và phí của hãng vận chuyển tiêu chuẩn vẫn có thể được áp dụng.

 4. Sự riêng tư

  Chúng tôi biết quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Nó cũng quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi phác thảo cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin do bạn cung cấp trong khi bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng. Vui lòng xem lại chính sách này để biết thông tin và cập nhật về quyền riêng tư.

 5. Thông tin tài khoản và bảo mật

  Người dùng đồng ý cung cấp thông tin của họ, bao gồm cả tên thật của họ. Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải có thông tin chính xác và chính xác từ bạn, vì vậy với tư cách là người dùng, bạn đồng ý với những điều sau đây để giữ Tài khoản an toàn:

  • Không có thông tin cá nhân hoặc tài khoản sai lệch nào được tạo cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn Được phép mà không có sự cho phép thích hợp
  • Sẽ không có tài khoản thay thế nào được tạo nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn mà không có văn bản thích hợp sự cho phép
  • Trang web hoặc Ứng dụng sẽ không được sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 13 tuổi và bất kỳ ai dưới 18 tuổi có thể được yêu cầu để có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ theo quyết định của chúng tôi và chúng tôi có thể giới hạn Truy cập vào một số nội dung nhất định cho người dùng trên một độ tuổi nhất định. Người dùng đồng ý làm theo những điều này hạn chế và không giúp bất kỳ người nào tránh hoặc ghi đè chúng
  • Tất cả thông tin liên lạc sẽ được giữ chính xác và cập nhật
  • Chúng tôi có quyền xóa hoặc lấy lại tài khoản của bạn nếu chúng tôi tin rằng bạn đã chọn tên người dùng hoặc giá trị nhận dạng yêu cầu hành động thích hợp
 6. Ứng xử với tư cách là thành viên

  Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung, bao gồm văn bản, phần mềm, dữ liệu, âm thanh, âm nhạc, đồ họa, video, thẻ, tin nhắn, bài đăng, ảnh hoặc các tài liệu khác ("nội dung") dù riêng tư được truyền tải hoặc đăng công khai, mà bạn đăng, gửi email, tải lên hoặc truyền tải theo cách khác và thực hiện có sẵn thông qua Trang web và Ứng dụng. Chúng tôi không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về chất lượng, tính toàn vẹn hoặc độ chính xác của nội dung này. Bạn cũng đồng ý với các điều khoản sau—bạn sẽ: không sử dụng Website và Ứng Dụng để:

  • Đăng, gửi email, tải lên hoặc truyền tải bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, tra tấn, phỉ báng, thô tục, quấy rối, thù hận, phân biệt đối xử trong mọi trường hợp hoặc nội dung phản cảm khác
  • Gây ra bất kỳ tổn hại nào cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức, hình thức hoặc hình thức nào
  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở một quan chức, diễn đàn Ứng dụng lãnh đạo hoặc chủ nhà, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức
  • Thao túng tiêu đề hoặc số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của nội dung được truyền qua Trang web và Ứng dụng
  • Cung cấp thông qua tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền nội dung khác mà bạn Không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng như thông tin nội bộ, thông tin bí mật, hoặc đã học hoặc tiết lộ như một phần của việc làm Các mối quan hệ theo thỏa thuận không tiết lộ
  • Cung cấp thông qua tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào
  • Cung cấp thông qua tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào Quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, spam, 'thư dây chuyền', 'kim tự tháp âm mưu" hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác
  • Cung cấp thông qua tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ nội dung nào có chứa vi-rút phần mềm, mã máy tính, tệp hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế Chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào
  • Làm gián đoạn luồng đối thoại hoặc ảnh hưởng đến khả năng tương tác của người dùng khác với Trang web và Ứng dụng
  • Can thiệp vào Trang web và Ứng dụng hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web và Ứng dụng
  • Không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Trang web và ứng dụng
  • Cho dù cố ý hay vô ý vi phạm bất kỳ địa phương, tiểu bang, quốc gia hiện hành nào, hoặc Luật pháp hoặc quy định quốc tế
  • Cung cấp tài liệu để hỗ trợ hoặc cung cấp nguồn lực cho bất kỳ (các) tổ chức nào do Hoa Kỳ chỉ định chính phủ với tư cách là (các) tổ chức khủng bố nước ngoài theo mục 219 của Bộ Di trú và Đạo luật quốc tịch
  • Che giấu hoặc ngụy trang bản chất, quyền sở hữu hoặc nguồn hỗ trợ vật chất hoặc tài nguyên từ Chính phủ Hoa Kỳ theo mục 219 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch
  • Quấy rối người dùng khác theo bất kỳ cách nào, hình dạng hoặc hình thức nào
  • Lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác liên quan đến hành vi bị hạn chế và bất kỳ Các hoạt động được liệt kê ở trên.

  Tất cả các dịch vụ của Trang web và Ứng dụng được cung cấp miễn phí cho bạn và được công nhận là được sử dụng cho lợi ích tôn giáo và tâm linh Các dịch vụ và nội dung của Trang web và Ứng dụng là: cung cấp "nguyên trạng", "ở đâu" và "sẵn có". Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek làm cho không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Trang web và Ứng dụng

 7. Sửa đổi

  Các cập nhật và thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng dưới dạng phiên bản mới nhất của các Điều khoản này tại goldcreek.org/terms. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại định kỳ và tự làm quen với những điều này Các điều khoản có thể thay đổi. Khi sử dụng Trang web và / hoặc Ứng dụng, người dùng phải tuân theo bất kỳ các hướng dẫn hoặc quy tắc bổ sung được thêm vào và/hoặc kết hợp bằng cách tham chiếu trong Điều khoản. Liên hệ với chúng tôi để báo cáo vi phạm Điều khoản.

 8. Chấm dứt

  Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek có quyền và khả năng chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức đối với bất kỳ lý do hoặc không có lý do. Chúng tôi cũng có quyền truy cập Ứng dụng. Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt bất kỳ tài khoản hoặc quyền truy cập nào vào Trang web hoặc ứng dụng.

 9. Sửa đổi dịch vụ

  Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek có quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web hoặc Ứng dụng (hoặc một phần của chúng) bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Người dùng đồng ý rằng Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Ứng dụng.

 10. Luật điều chỉnh

  Các Điều khoản và mối quan hệ giữa người dùng và Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang Washington mà không quan tâm đến xung đột của các quy định pháp luật. Người dùng đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân và độc quyền của và địa điểm tại các tòa án tiểu bang và liên bang trong Quận Snohomish, Washington, và từ bỏ bất kỳ sự phản đối nào đối với thẩm quyền hoặc địa điểm đó.

  Khiếu nại theo các Điều khoản này phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày tích lũy hoặc sẽ tồn tại mãi mãi sau đó bị cấm.

  Mục đích của chúng tôi là giữ cho Trang web và Ứng dụng hoạt động tốt nhất có thể và giữ lỗi và lỗi ở mức tối thiểu. Chúng tôi muốn trải nghiệm của bạn với Trang web và Ứng dụng cũng tích cực và có tác động nhất có thể. Tuy nhiên, các dịch vụ và nội dung của Trang web và Ứng dụng được cung cấp "dưới dạng là", "ở đâu" và "có sẵn". Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Trang web và Ứng dụng và từ chối tất cả các bảo đảm đó bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và sự phù hợp cho một cụ thể mục đích. Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không đảm bảo Trang web hoặc Ứng dụng sẽ luôn an toàn, an toàn và không có lỗi. Trang web và Ứng dụng cũng có thể không phải lúc nào cũng hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc sự chậm trễ hoặc không có sự không hoàn hảo. Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, dữ liệu hoặc thông tin của bên thứ ba và người dùng giải phóng chúng tôi khỏi mọi khiếu nại và thiệt hại phát sinh từ bên thứ ba.

 11. Bồi thường

  Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek vô hại và chống lại bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu hoặc chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại liên quan đến hoặc liên quan đến việc người dùng sử dụng Trang web và Ứng dụng.

 12. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không chịu trách nhiệm với người dùng về sự gián tiếp, gương mẫu, ngẫu nhiên hoặc thiệt hại do hậu quả, bao gồm cả lợi nhuận bị mất, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, trừ trường hợp bị pháp luật cấm. Bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua Trang web và / hoặc Ứng dụng được truy cập với rủi ro của người dùng và anh ấy / cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại cho hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu.

  Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo nào, sản phẩm hoặc các tài nguyên khác có sẵn từ Trang web và Ứng dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, và người dùng thừa nhận rằng Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra bởi hoặc do sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào.

 13. Không có người thụ hưởng bên thứ ba

  Người dùng đồng ý rằng, trừ khi được thể hiện khác trong các Điều khoản này, sẽ không có bên thứ ba những người thụ hưởng thỏa thuận này.

 14. Giao dịch với bên thứ ba

  Bất kỳ giao dịch nào với các bên thứ ba được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web và Ứng dụng chỉ là giữa người dùng và bữa tiệc đó. Người dùng đồng ý rằng Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào hoặc thiệt hại xảy ra do tương tác với bên thứ ba. Nhà thờ cộng đồng Gold Creek khuyên rằng người dùng thực hiện phán đoán tốt khi tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào đã gặp hoặc tìm thấy thông qua Trang web hoặc Ứng dụng.

 15. Thông báo

  Thông báo có thể được cung cấp cho người dùng để bạn biết về những thay đổi đối với các Điều khoản này. Các hình thức thông báo bao gồm email, thư thông thường, SMS, MMS, nhắn tin văn bản, đăng trên Trang web hoặc Ứng dụng và khác cách liên lạc hợp lý.

 16. Quyền sở hữu

  Người dùng thừa nhận rằng Trang web và Ứng dụng chứa quyền sở hữu của Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek và Thông tin bí mật được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, trí tuệ luật tài sản, hoặc các quyền và luật khác, và đồng ý không sao chép, sửa đổi, cho thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối, hiển thị công khai, trình diễn công khai hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Trang web và Ứng dụng, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek cho phép rõ ràng.

 17. Thông tin nhãn hiệu

  Tất cả các nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tên sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Trang web và Ứng dụng là nhãn hiệu của Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek. Người dùng đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng Nhãn hiệu của Trang web và Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.

 18. Khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Chúng tôi tin tưởng vào việc tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu điều đó với tư cách là người dùng của Website và App, bạn cũng làm như vậy. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của những người dùng bỏ bê tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác theo quyết định riêng của chúng tôi và trong bất kỳ trường hợp nào Chúng tôi thấy phù hợp.

  Là người dùng, nếu bạn cảm thấy rằng tài sản trí tuệ của bạn đã bị sao chép, cấu thành bản quyền Vi phạm hoặc quyền tài sản của bạn đã bị vi phạm, hãy gửi thông tin sau cho info@goldcreek.org:

  • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của bên được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của Bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác được đề cập
  • Mô tả bằng văn bản về tài liệu có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn yêu cầu đã bị xâm phạm
  • Mô tả bằng văn bản về vị trí của tài liệu mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm nằm trên Trang web và/hoặc Ứng dụng
  • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn
  • Một tuyên bố bằng văn bản của bạn tiết lộ một cách thiện chí rằng tranh chấp đã tuyên bố
  • Một tuyên bố bằng văn bản của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu của bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, hoặc Bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ
 19. Quy định đặc biệt cho người dùng bên ngoài Hoa Kỳ

  Khi nói đến việc sử dụng Trang web và Ứng dụng, chúng tôi muốn giữ các tiêu chuẩn nhất quán cho mọi người dùng, cho dù họ cư trú tại Hoa Kỳ hay bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hoạt động theo luật pháp địa phương áp dụng. Do đó, bất kỳ người dùng nào hoặc không phải người dùng truy cập Trang web và Ứng dụng bên ngoài Hoa Kỳ sẽ đồng ý với những điều sau:

  • Có dữ liệu cá nhân của họ được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ
  • Đồng ý không sử dụng Trang web và Ứng dụng nếu anh ấy / cô ấy bị cấm nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ
  • Đồng ý không tham gia vào các hoạt động thương mại trên Trang web hoặc Ứng dụng hoặc vận hành một nền tảng ứng dụng hoặc trang web nếu quốc gia của anh ấy / cô ấy bị cấm vận bởi Hoa Kỳ hoặc Kho bạc Hoa Kỳ Danh sách các công dân được thiết kế đặc biệt của Bộ
 20. Vi phạm các Điều khoản Sử dụng này

  Nếu vì bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ trường hợp nào, bạn nên vi phạm các Điều khoản này với tư cách là người dùng, Gold Creek Giáo hội Cộng đồng có quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn và sẽ có quyền phục hồi từ Bạn, và bạn đồng ý thanh toán, tất cả các khoản phí luật sư và chi phí cho hành động đó ngoài bất kỳ khoản cứu trợ nào khác rằng chúng tôi được cấp. Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ người thứ ba nào bên chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và Ứng dụng do vi phạm bất kỳ các Điều khoản này.

  Bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản này sẽ cấu thành hành vi kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng, gây tổn hại cho Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek và dẫn đến thiệt hại tiền tệ là không đủ. Trong trường hợp này, các người dùng đồng ý với Nhà thờ Cộng đồng Gold Creek nhận được bất kỳ khoản cứu trợ công bằng nào được coi là cần thiết, trong bổ sung bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có thể đã có theo luật.